Iván Navarro


Iván Navarro. Homeless Lamp, the Juice Sucker. 110 x 70 x 130 cm - Tubos fluorescentes, rodas e enerxía eléctrica de iluminación pública. Vídeo (4 minutos). 1/3