ediciónsCaio Reisewitz. Cabanas, 2009


C–print, 30 x 25 cm

Edición de 15 exemplares

Edita: Fundación Rac

Prezo: 3200 euros (IVA non incluído)