publicacións


Caio Reisewitz. Maracutaia, 2009


Caio Reisewitz. Maracutaia, 2009

Catálogo. Edición bilingüe español-inglés, 136 páxinas.

Coordinación editorial: David Barro, Olga Otero Tovar. Deseño gráfico: dardo ds (Cristina Moralejo).
Texto: David Barro.

Traducción: David Prescott.

Edita: Fundación Rac / Fundación Pedro Barrié de la Maza

Prezo: 20 euros