Copyright © fundaciónRAC 2016 (Rosón Arte Contemporáneo) - Pontevedra - Galicia - España