ID de seguimiento UA-77176217-1
José Freixanes 


José Freixanes (1953) - Camiño de santidade – 1986 - 200 x 250 cm .- Mixed media on canvas